Gopuram

Vojko Kercan

Vojko Kercan, soustanovitelj Inštituta za vedsko kulturo, Gopuram, se že več kot 10 let nenehno vrača v Indijo in poskuša modrosti Vzhoda prenesti v vsakodnevno življenje na Zahodu.

Formalno izobraževanje za učitelja vedskih recitacij je končal leta 2010 v inštitutu Vedavani, Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai, Indija, ter osnovne Sanskrta v letu 2012 na univerzi Rashtriya Sanskrit Vidhyaptiha, Tirupati, Indija. Svoje znanje Ved še naprej poglablja z Dr. C.L. Prabhakar-jem, Bangalore, Karnataka, Indija na področju pomena vedskih himen in vedskim svečenikom Sri Harekrishna Sharmo iz Ananthapurja, Andra Pradesh, Indija na področju vedskih recitacij.

V inštitutu Gopuram Vojko vodi oddelek za Vede in se odziva na predavanja o Vedah na slovenskih fakultetah in drugih organizacijah v Sloveniji.