Gopuram

O Inštitutu

Gopuram, Inštitut za vedsko kulturo, je neprofitni zasebni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti kulture in izobraževanja na področju staroindijske vedske kulture, ki zajema recitiranje Ved, Karnatik (južno-indijsko klasično glasbo) in druge sorodne dejavnosti.

Cilj inštituta je ohranjanje dediščine vedske kulture in prenašanje njenega znanja med zainteresirane na področju Slovenije. Preko seznanjanja javnosti z vedskim znanjem in kulturo inštitut doprinaša k zbliževanju različnih kultur, razširjanju obzorij, izmenjavi znanj in posledično tudi k izboljšanju kvalitete življenja posameznikov.

Za dosego svojega namena inštitut organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji, delavnice, ipd. ter kulturne prireditve, katerih izvajalci so priznani gostje iz Indije.

Gopuram se je z namenom omogočanja dvostranskega prenosa znanja ter medkulturnega dialoga med Slovenijo in Indijo povezal z dvema organizacijama, ki strokovno podpirata in vodita dejavnosti inštituta:

Znotraj inštituta delujeta dva oddelka:

Zavod sta ustanovila brat in sestra iz Ljubljane, Vojko Kercan in Emilija Kercan, ki že več kot petnajst let redno obiskujeta Indijo in se spoznavata z njeno bogato duhovno in kulturno tradicijo.